มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clering house รอบที่ 1/1)
ประจำปีการศึกษา 2561