СªͼԷͺɳ çѺѡ¹ռš¹
Шӻա֡ 2557
ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมููลได้ PHP Warning: mysql_connect(): Too many connections in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\annoucement\GoodStudent\php\connect.php on line 7