СªͼԷͺɳ çѺѡ¹ռš¹
Шӻա֡ 2557
ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมููลได้ PHP Warning: mysql_connect(): No connection could be made because the target machine actively refused it. in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\annoucement\GoodStudent\php\connect.php on line 7