ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2557
20403 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขา อิสลามศึกษา จำนวน 10 คน
 *ผู้ที่เลือกสอบสัมภาษณ์ที่ "คณะ/วิทยาเขต" ให้ไปสอบสัมภาษณ์ยังคณะหรือวิทยาเขตที่ผู้สมัครเลือก ดูรายละเอียดและสถานที่ คลิ๊กที่นี้
ลำดับ
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
1 570212877   นางสาว อาธีเคาะห์ เจ๊ะอาเเซ คณะ/วิทยาเขต
2 570212903   นาย มูฮัมหมัดอิสรา บินยูโซ๊ะ คณะ/วิทยาเขต
3 570212931   นางสาว เเวเนาะ เเวดอเลาะ คณะ/วิทยาเขต
4 570213913   นางสาว นูรฮาฟีดา หะมะ คณะ/วิทยาเขต
5 570214881   นางสาว สูไรดา บิงดอเลาะ คณะ/วิทยาเขต
6 570214907   นางสาว พาตีฮะ ตาเจ๊ะ คณะ/วิทยาเขต
7 570215146   นาย อับดุลรอฟัร อุมา คณะ/วิทยาเขต
8 570217147   นาย สุพินิจ เส็นยีหีม คณะ/วิทยาเขต
9 570217578   นางสาว สุธิดา หมัดเหยด คณะ/วิทยาเขต
10 570218399   นาย ซัลมานอัลฟาริซ เส็นสมมาตร คณะ/วิทยาเขต


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)