ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2561


รายละเอียดโครงการรับตรง14จังหวัดภาคใต้
 ระเบียบการ ( ฉบับแก้ไข 8 พ.ย. 60 )  ปฏิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ระบบรับสมัครออนไลน์  (สำหรับนักเรียน)  ระบบอัพโหลดข้อมูลนักเรียน ม.6 (สำหรับอ.แนะแนว) แบบฟอร์มตรวจร่างกาย


คำถามที่พบบ่อย
 สมัครโครงการรับตรงอย่างไร?  ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ และไม่สามารถเข้าอีเมล์ได้ทำอย่างไร?   ถ้าไม่คิดจะเลือกแพทยชนบท ต้องอัพโหลดเอกสารหรือไม่ ?