ข่าว/ประชาสัมพันธ์


รายละเอียดโครงการรับตรง14จังหวัดภาคใต้
 ระเบียบการ ( ฉบับแก้ไข 25 ธ.ค. 60 )  ปฏิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ระบบรับสมัครออนไลน์  (สำหรับนักเรียน) แบบฟอร์มตรวจร่างกาย


คำถามที่พบบ่อย
 สมัครโครงการรับตรงอย่างไร?  ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ และไม่สามารถเข้าอีเมล์ได้ทำอย่างไร?   ถ้าไม่คิดจะเลือกแพทยชนบท ต้องอัพโหลดเอกสารหรือไม่ ?   สมัครโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้แล้ว ต้องส่งเอกสารมาให้มหาวิทยาลัย หรือไม่