ข่าว/ประชาสัมพันธ์


รายละเอียดโครงการรับตรง14จังหวัดภาคใต้
 ตารางแสดงรหัส หลักสูตร/สาขาวิชา  ปฏิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ระบบรับสมัครออนไลน์


สถิติ
 ค่าสถิติช่วงคะแนนสอบข้อเขียน  คะแนนสูงต่ำ


คำถามที่พบบ่อย
 สมัครโครงการรับตรงอย่างไร?  ลืมรหัสผ่านเข้าระบบและไม่สามารถเข้าอีเมล์ได้ทำอย่างไร?