รอบที่
รายการ
ดำเนินการ
Clearing-house
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา
1
รอบ 1/1 รับโดยPortfolio 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 15 - 19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60
2
รอบ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61 19 - 22 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61
3
รอบ 2 โควตาภูมิภาค ธ.ค. 60 - เม.ย. 61 3 - 6 พ.ค. 61 14 พ.ค. 61
4
รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ 9 - 13 พ.ค. 61 26 - 28 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61
5
รอบ 4 Admission 6 - 10 มิ.ย. 61 ประกาศผล 13 ก.ค. 61 ก.ค. 61


>